product

ลูกปอ, ลูกผ้าดิบ, ลูกผ้ายีนส์ ( Sisal Buff, Untreated Muslin Buffs, Treated Muslin Buffs)

ลูกปอ, ลูกผ้าดิบ, ลูกผ้ายีนส์

รายละเอียดสินค้า

ขนาด (SIZE) ความกว้าง (WIDTH)
4” 1/2”, 1”, 2”, 3”, 4”
6” 1/2”, 1”, 2”, 3”, 4”
8” 1”, 2”, 3”, 4”
10” 1”, 2”, 3”, 4”
12” 1”, 2”, 3”, 4”

สามารถสั่งทำได้ตามขนาดที่ต้องการ